Баталгаат хугацаа

Хэрэглэгчдийн худалдан авсан бараанд бид хамгийн боломжийн, урт хугацааны баталгаат хугацааг олгодог. Баталгаат хугацаанд багтсан үйлчилгээний нөхцөлийн дагуу хэрэглэгчийн эвдэрч, гэмтсэн барааг манай баталгаат засварын төвийн мэргэшсэн инженерүүд онош тавьж засах үйлчилгээ үзүүлнэ. Манай компанитай харилцагч байгууллагын худалдан авч буй нийт бараанд 6-36 сарын баталгаат хугацааг олгоно. Үүнд Dell брэндийн бараа бүтээгдэхүүнд 36 сарын баталгаат хугацаа багтсан болно. 

Copyright 2010 - 2013 SUMMIT