Бараа Нийлүүлэлт

Худалдан авагчийн захиалсан бараа бэлэн байгаа тохиолдолд бид тухайн өдөртөө хүргэж өгнө. Агуулахад бэлэн байхгуй тохиолдолд худалдан авагчтай тохиролцсоны дагуу 2-4 долоо хоногт багтаан нийлүүлнэ. Хэрэв худалдан авагч захиалсан барааг шууд авах боломжгүй бол бид барааг өөрийн агуулахад тодорхой хугацаагаар хадгалах боломжтой.

Copyright 2010 - 2013 SUMMIT