Барааны Хөнгөлөлт Урамшуулалын Нөхцөл

Манай байгууллагаас худалдан авсан телевизор, ширээний компьютер, зөөврийн компьютер, хөргөгч, хөлдөөгч, угаалгын машин зэрэг бараа бүхэн хэрэглэгчдэд санал болгосон бэлгийн урамшуулалтай. Харин манай компанитай харилцагч байгууллага бэлэг эсвэл үнийн дүнгийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.

Copyright 2010 - 2013 SUMMIT