Хяналтын Систем

Манай компани өндөр хурдны утсан болон утасгүй интернет сүлжээгээр дэлхийн аль ч цэгт  видео хяналт хийх боломжоор хангах шийдлийг санал болгож байна. Танай компани энэ системийг хэрэглэснээр компанийхаа төвөөс өөрийн салбар байгууллагуудаа IP хяналтын  камеруудаар хянах, шаардлагатай нөхцөлд  өөрсдийн сервер дээр баримтжуулан бичлэг үүсгэж болно. Улмаар танай байгууллагын аюулгүй байдал болон ажилтны хариуцлагыг сайжруулахад өндөр ач холбогдолтой юм. 

 

 

Copyright 2010 - 2013 SUMMIT